ເພັງ”ສຸກສັນວັນເກີດ”~ຜົນງານຂອງເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ຮ້ອງໂດຍອີນດາວັນ ຜຸຍບັນດີດ