“ໂນວັກ ຈົກໂກວີກ ແຊ້ມປ້ຽມຖ້ວຍໂຣລັງກາຣົດປີ໒໐໒໓ ”~ຂ່າວຈາກເລກີບເປີ~l’équipe.fr

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lequipe.fr%2FTennis%2FActualites%2FNovak-djokovic-domine-casper-ruud-et-devient-le-seul-homme-a-23-titres-en-grand-chelem%2F1402234&h=AT2S_2igZruWYPZXnNHMssBrm8a2vImcroc_Z4b1ngUYb0J9SFK5STmVzp8_IW5MMm3UaQ0VizjiwDXMSWl_A3gq__IUsgPc7NK_qaA-hbD7l2pYa89F98MZR9hL&s=1

ຄຣີບຕອນໂນວັກ ຈົກໂກ ວີກ ເອົາຊນະລູກສຸດທ້າຍ:

https://www.facebook.com/WideWorldOfSports/videos/1903043440055270/