“ສຸກສັນວັນເກີດແດ່ເຈົ້າ”~ຜົນງານຂອງເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ ຮ້ອງໂດຍຄູນ ສັກດາ