ເພັງ”ລິຂິດຟ້າກັ້ນຮັກ”& ດົນຕຮີກາຣະໂອເກ~ຜົນງານຂອງເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ ແມ່ຂອງຂຽວ ຮ້ອງໂດຍອຸດອນ ວົງສີ