ການເມືອງໄທຍ : ໘ພັກຝ່າຍປະຊາທິປະໄຕ ຣວມກັນ ຈັດຕັ້ງຮັຖບານໂດຍແມ່ນພັກ“ກ້າວໄກ“ເປັນແກນນຳ“ໃນມື້ນີ້ ໑໘ ພຶສພາ