“ພາບແຫ່ງຄວາມຫຼັງ”~ ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ ແມ່ຂອງຂຽວ ~ຮ້ອງໂດຍສຸລິກອນ