ໜັງຈີນເຕັມເຮື່ອງພາກພາສາຝຣັ່ງເສດ”ມຸລານ ນັກຣົບໃນຕຳນານ~Mulan la guerrière légendaire ”ແລະພາກເປັນພາສາໄທຍ

ໜັງຈີນເຕັມເຮື່ອງ ”ມຸລານ~ Mulan ຍອດສັຕຮີກອບກູ້ແຜ່ນດີນ ”ມີພາສາໄທຍປະກອບ

ຫນັງກະຕຸນ“ມຸລານ“: