ໃຝຈະຄອງ”ຖ້ວຍກິລາເຕະບານຝຣັ່ງເສດປີ໒໐໒໓“

ໃຜ ຈະຄອງ”ຖ້ວຍກິລາເຕະບານຝຣັ່ງເສດ”ມື້ແລງນີ້ ~ ຖ່າຍທອດສົດທາງທີວີຊ່ອງ໒-France2 ເວລາ
໒໑ໂມງ໐໐

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lequipe.fr%2FFootball%2FCoupe-de-france%2F&h=AT0FO1sK0UU8Ey5MQyP_usaMQyNE-fTM58UHIpnQ94KvolJl5rXM55klDsQTHD0ksIL4_ys91lNoRqspF5XFd4M4eIVoMzsuVciQB_NUIg3dvtaY6KjhHmkOkTya&s=1