“ເໝືອນຄົນມີກັມ”~ປະພັນໂດຍອາຈານຄຳຫຼ້າ ໜໍ່ແກ້ວ~ຮ້ອງໃໝ່ໂດຍອຸດອນ ວົງສີ