”ດວງໃຈຈາກ”& ສວັດດີປີໃໝ່ ໄປດີປີເກົ່າ ~ ສີລາວົງ ແກ້ວ