“ສບາຍດີປີໃໝ່”~ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ ~ຮ້ອງຄູ່ໂດຍກ.ສັກສີ & Nicole