“ຢ່າກຽດກັນ”~ປະພັນໂດຍ ອາຈານ ສ.ແສງສິຣິວັນ~ດົນຕຣີຈາກພົນ ຮຸ່ງເພັດ~ຮ້ອງໂດຍເນດອາລີ ອຸປຣະວັນ

https://www.facebook.com/100067734460356/videos/1826465761062287/