ວິທີເຮັດ”ເສັ້ນເຂົ້າປຽກເສັ້ນສົດ” ສູດຂອງເຮືອນຄົວຈິນດາ ໃນຕ່າງແດນ

https://www.facebook.com/100075697579874/videos/229686309528682/