“ທ່ານໄຊສຸວັນ ແພງພົງ ນັກກະວີລາວ ໄດ້ຮັບຫລຽນນັກກະວີຂອງອາເມຣິກາ”

ເຫດການສໍາຄັນໃນຊີວິດຂອງນັກກະວີ… ເວລາຜ່ານໄປ 10 ປີ ພໍດີ. ຫລຽນການີ້ມີຜູ້ໄດ້ຮັບປະມານ 200 ຄົນ ທົ່ວສະຫະຣັດອະເມຣິກາ ທັງ 50 ຣັດ ໃນປີ 2012. ເປັນເລື່ອງຍາກສົມຄວນເພາະເຮົາໃຊ້ພາສາທີ 2 ແຕ່ງກອນ ແຕ່ກໍພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ເອົາຕິດໜ້າເອິກເສື້ອໄປໃນພິທີສໍາຄັນທັງຢູ່ໃນຣັດແລະຕ່າງຣັດ… ຢູ່ດີມີແຮງທຸກໆທ່ານ! ຂອບໃຈຕໍ່ຜູ້ສົນໃຈອ່ານຜົນງານ ເຊີນຄລິກຕາມລິງຄ໌ນີ້…
Click here you can read my poems:
poetrysoup.com/me/XaysouvanhPhengphong