“ເຊື້ອພັນເຜົ່າລາວ”~ປະພັນໂດຍອາຈານສ.ແສງສິຣິວັນ ~ ຂັບຮ້ອງໂດຍ ກີວົງ ຈັນທະຍາສັກ&ສາຍສໝອນ ອີນສີຊຽງໃໝ່