“ອາລັຍເຖີງທ່ານອາຈານຈັນສົມ ແສງສິຣິວັນ ໃນການຈາກໄປຂອງທ່ານ”

ຂໍແບ່ງປັນຄວາມເສົ້າໂສກເສັຍໃຈ ໄປຍັງຄອບຄົວທ່ານອາຈານຈັນສົມ ແສງສະຣິວັນ ນັກຮ້ອງ~ນັກປຣະພັນເອກ ເພັງລາວສມັຍຂອງປະເທດລາວເຮົາຜູ້ນື່ງໃນວົງການເພັງລາວ ທີໄດ້ຈາກພວກເຮົາໄປ ຢ່າງ
ບໍ່ມີວັນກັບຄົງປະໄວ້ແຕ່ຜົນງານ ແລະສຽງຂອງທ່ານ ຂໍໃຫດວງວີນຍານຂອງທ່ານຈົ່ງໄປສູ່ສຸຂະຕິພົບ
ບົນສວັນຊັ້ນຟ້າດາວວະດືງພຸ້ນເທີດ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ~ RIP
ສຽງເພັງຂອງທ່ານອາຈານ ຈັນສົມ ແສງສິຣິວັນ :” ເສັຍຊີບ ດີກວ່າເສັຍຖີ່ນ”:

https://www.facebook.com/phanidasengsirivanh/videos/429395665770582/