“ເພາະຍັງຮັກນາງ“~ຜົນງານການປະພັນຂອງເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ ຈາກແມ່ຂອງຂຽວ~ຮ້ອງໂດຍອາຣິຍະ