ມາຮູ້ຈັກ ແລະຟັງເພັງນັກຮ້ອງRnB &Soul ຝຣັ່ງເສດ ເຊື້ອສາຍເລືອດລາວເຮົາ”ວີນລີ ເດັນເຊ”

ໄດ້ພົບທ້າວ ວີນລີ ເດັນຊີ ນັກຮ້ອງຝຣັ່ງເສດ ເຊື້ອສາຍເລືອດລາວເຮົາໂດຍບັງເອີນມື້ນີ້ :

De son vrai nom William Thongrasamy, Willy Denzey est un chanteur français, né le 19 août 1982 à Melun (Seine-et-Marne). D’origine laotienne, ce passionné de RnB et de soul participe au télé-crochet Graine de Stars, sur M6, en 2000, parvient jusqu’en finale et se fait ainsi connaître du grand public.25 déc. 2016

ວີນລີ ເດັນຊີ ໄດ້ເລົ່າເຖີງຊິວີດເຍົາວັຍ ກ່ອນຊີກ້າວຂື້ນມາເປັນນັກຮ້ອງ :

ເພັງດັງຂອງວີນລີ ເດັນຊີ ຫຼືວີນລ້ຽມ ທອງຣັສຫມີ « Le mur du son :