ເພັງ”ເພາະຄີດເຖີງ”~ເນື້ອຮ້ອງ ທຳນອງຈາກເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ແມ່ຂອງຂຽວ ຮ້ອງໂດຍຂັນແກ້ວ