“ອັກສອນຊາດເຮົາ”~ປະພັນໂດຍເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌~ຮ້ອງໂດຍວິໄລສເລີມພົນ ເຄນນະວົງ