“ໂຊກດີປີໃໝ່”~ເນື້ຮ້ອງ&ທຳນອງ ອ.ໄຊຍະຣາຊ~ຮຽບຮຽງດົນຕຮີ,ບັນມືກສຽງ&MV:ອານຸສອນ ສຸກຂະເສີມ~ຮ້ອງຮວມ(ຮ້ອງໝູ່)


ຣະບົບກະຣະໂອເຄ