“ຢ່າກຽດກັນ”~ຮ້ອງໂດຍອຸດອນ ວົງສີ

https://fb.watch/hHbmMb2i2x/