ສຸກສັນໃນວັນຄຣິສມາດ ໒໐໒໒ ແດ່ທຸກໆທ່ານ

https://www.facebook.com/merveilledumondejaninevero/videos/1199375787627088/