“ ນາງອີນທິຣາ ອຳປີໂອ ນາງງາມຈາກ“ກົວເດີລຸບເປີ “ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນນາງງາມຝຣັ່ງເສດ ໒໐໒໓“

ນາງອີນທິຣາ ອຳປີໂອ(Indira Ampiot)ຖືກເລືອກເປັນນາງງາມຝຣັ່ງເສດ ໒໐໒໓ ເປັນຍີງສາວຊາວ
ເກາະ“ກົວເດີລູບເປີ“(Miss Guadeloupe )ໃນຄືນນີ້

ຄຣີບໃນການຄອງຕໍ່າແຫນ່ງນາງງາມຝຣັ່ງເສດ໒໐໒໓ :

https://www.facebook.com/FansMiss/videos/716196939686307/