“ ຊຽງແຂວງເກມ໒໐໒໒ : ຊຽງຂວາງເກມການເມືອງຫຍຽນໄກຊົງ”

ແກມຫຍັງ ກິລາຫຍັງ ຄືຍັງພາກັນໃຊ້ຣະບົບ”ບູຊາບຸກຄົນ ແລະຣັດທິຜະເດັດການຄອມມຸນີສ ກັນອີກຢູ່”~ສັຕະວັດທີ໒໑ ກັນແລ້ວ

”ຄວນ”ລົບລ້າງການ”ບູຊາບຸກຄົນ ຄືອົງໄກສອນ ຫຼືຊື່ໃນພາສາວຽດນັ້ນ”
ແມ່ນຫຍຽນໄກຊົງ”ເປັນຄົນວຽດ ໑໐໐% ພໍ່ວຽດ~ ແມ່ວຽດ ເກີດຢູ່ວຽດນາມ ມາປຸ້ນ ຂ້າລ້າງສາຍເລືອດ
ລາວທ່າແຜ່ນດີນ ~ ມີໃຜ ຊາວລາວ ຫົວຊາດນະຍົມຈະຮັບໄດ້? ລາວຈະຕ້ອງປົກຄອງດ້ວຍຄົນລາວ
ເທົ່ານັ້ນ ຈຳໄວ້ “

 ມີໃຜ ຊາວລາວ ຫົວຊາດນິຍົມຈະຮັບໄດ້? ລາວຈະຕ້ອງປົກຄອງດ້ວຍຄົນລາວເທົ່ານັ້ນ ຈຳໄວ້