“ໂມໂຣໂກ ~ມາຣົກ ເອົາຊນະສະເປນ ດ້ວຍການຍີງລູກໂທດຫຼັງຕໍ່ເວລາ ເຂົ້າໄປຫຼີ້ນໃນຮອບ ໑|໔ ໃນມື້ນີ້“

https://www.facebook.com/676397785867004/posts/pfbid02nsdukkoLjesLs22tCpDdPx5bXTpVSdJmtfZAZEU2YBEmZKR8otQr9929Yw9S8d9Ul/