ລະຄອນໄທຍ”ລາຍກີນຣີ”ຕໍ່ຕອນທີ໑໐~໑໑~໑໒~໑໓~໑໔~໑໕~໑໖

https://youtu.be/mrVxRxRyMg4

https://youtu.be/_q-vWljWXjI

https://youtu.be/9GYeklrkmwg

https://youtu.be/2a6hXe-DCcY

https://youtu.be/qUtH40n8WFQ
https://youtu.be/aWBe43Uqgxg
https://youtu.be/s_8wvUuiqPc
https://youtu.be/cYuKP65amNE
https://youtu.be/l6V7w4LEAYY
https://youtu.be/EqAF7qS-4qM
https://youtu.be/lq9yzFEk9tM
https://youtu.be/4yMLWP6mijQ