ຣາຍການແຂ່ງຂັນຊີງແຊ້ມປ້ຽນເຕະບານໂລກ໒໐໒໒ ທີ່ກາຕາ ທຸກໆຄູ່ :

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ozap.com%2F&h=AT1kirwpb3VNlsO_hS6e4Q22huF72KK6wc62rG_-qv3qtC3Alr6w5e2VNQXB7U9ZoivKLvqqos7qmOMAd3YlqH5kxzZm6cgk5GVIT6Uqv13d0Hccf083M9gd4DJSCFZXeTP4UC4esmu1_PdubhmBct0&s=1