“ຂາດຮັກ”~ປະພັນ&ຮ້ອງໂດຍອາຈານວໍຣະເດດ ດິດທະວົງສ໌~ຄຣີບສ້າງໂດຍເນດອາລີ

https://www.facebook.com/100067734460356/videos/594891674589015/