“ເຫຼົ້າວາຍສົດໂບໂຊເລໃໝ່໒໐໒໒ ມາຮອດແລ້ວ~Le beaujolais nouveau est arrrive ce jeudi 17 novembre 2022“

“ເຫລົ້າວາຍສົດໃໝ່ໂບໂຊເລ໒໐໒໒ ມາຮອດແລ້ວ” ແມ່ນເຫລົ້າວາຍສົດ ທີ່ຈະໄດ້ດືມມື້ດຽວກັນທົ່ວໂລກ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມນັກກະເສດຕະກອນ ແລະເສດຖະກີດຝຣັ່ງເສດ ຈະໄດ້ເປີດຊີມເຫລົ້າວາຍສົດປີນີ້ ເພື່ອເພື່ອນທຸກໆຄົນ ທີນັກຊີມວາຍອາຊີບ ໄດ້ບອກວ່າ”ເປັນປີພິເສດ ເຫລົ້າໂບໂຊເລປີ໒໐໒໒ ຍ້ອນເປັນປີທີອາກາດຮ້ອນຫຼາຍໃນຝຣົ່ງເສດ” ~ Le beaujolais nouveau est arrivé aujourd’hui le jeudi 17 novembre 2022 ~ tchin tchin aux amateurs du beaujollais nouveau avec modération bien sur !

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/chefs-et-gastronomie/2553748-beaujolais-nouveau-2022-il-est-sorti-quel-gout-a-t-il