ກາບກອນ“ຫວນຄະນືງຄວາມຫຼັງ“~ຈາກທ່ານໜູທອງ ວົງຄຳຫຼ້າ

ຫວນຄະນຶງຄວາມຫລັງ

 • ນັບແຕ່ ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນ ຣະດູດ່ານ ເດືອນສິບສອງ ຄາວນັ້ນ
  ຄສ ເຈັດສິບຫ້າ ມວນມາເຖິງ ເມກມຸງເມືອງຟ້າ
  ອາທິດ ໂຄຈອນຜ້າຍ ເມໂຄ ຄຸມຂນາບ ເຕັມທີແລ້ວ
  ແສງເຫລື່ອມ ອິດອ່ອນລ້າ ເງົາສລົ້ວ ບໍ່ສ່ອງໃຈ
 • ພຣະຈັນ ຖືກບີບຄັ້ນ ມະຫາເມກ ມຶນທືນ
  ຣາຫູ ອົມກືນກິນ ງ່າຍດາຍ ໂດຍແມ້ງ
  ສົມສື່ ສັກສີຊັ້ນ ຊາວລາວ ທັງປະເທດ
  ຕົກຕ່ຳ ຄືດັ່ງເບັ້ຽ ແນວໄມ້ ຮາກບໍ່ມີ ໜ່າຍເດ
 • ອຳນາດ ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ເດັຽຣະດາດ ປານຂອນ
  ລົມແດງ ມາພານພັດ ຖ່າວເທ ທັງສະທ້ານ
  ຣັຖບານ ຖອຍຫລັງຫລົ້ມ ຕົກ ຂີ້ຕົມນ້ຳຂຸ່ນໆ
  ລາວ ເລົ່າ ໄລລະຖີ້ມ ສຖານກວ້າງ ເກົ່າເດີມ ເສັຽດາຍເດ
 • ສ່ວນນື່ງ ຖືກກວາດຕ້ອນ ໄປບ່ອນ ສັມນາ
  ປານນີ້ ຍັງວ່າຮຽນ ບໍ່ທັນສຸດ ເມື່ອໃດ ຊິຄືນບ້ານ
  ສ່ວນນື່ງ ພາກັນ ຫລົບໄຫລຢ້ານ ໜີຕາຍ ຈາກປະເທດ
  ມາ ເພີ່ງພາເພື່ອຊົ້ນ ທາງກ້ຳ ປະເທດໄທ
 • ປົບປ່ວງ ລະແຫ່ງຫ້ອງ ເຖີງ ປະເທດທີສາມ ກໍຫລາຍ
  ລາງພ່ອງ ຍັງ ເລົ່າລືມຄວາມຫລັງ ບໍ່ກ່ຽວວົນ ນຳຊ້ຳ
  ຫລາຍສ່ຳ ລາວລຽນໜ້າ ຂໍ ເນົາໃນປະເທດ
  ດາບຢູ່ເໜືອ ຄໍຢູ່ໃຕ້ ນອນໄຫ້ ປາກບໍ່ດັງ ທ່ານເອີຍ
 • ອາສັຍຕໍ່ພີ່ ຊ້ຳ ຂີ່ແພໄມ້ຊຸ່ງ
  ອາສັຍປ້າແລະລູງ ຊ້ຳ ຂີ່ແພໄມ້ເຮັ້ຽ
  ເຂົ້າ ຢູ່ເຮືອນເໜືອ ເກືອ ຢູ່ເຮືອນໃຕ້ ຄີໄຟ ຢູ່ເຮືອນເພີ່ນ
  ລາວ ຊິຮ້ອງຮຽກເອີ້ນ ຫັນໜ້າ ເພີ່ງຜູ້ໃດ ເດນໍ
 • ຍາມເມື່ອ ມີຕັ່ງອີ້ ຜົນປໂຍດ ເຕັມເມືອງ
  ບໍ່ອຶດ ຄົນຄອຍສແວງ ຍາດກັນ ຈົນຊິປີ້ນ
  ບາດວ່າ ດິນລາວຫລົ້ມ ຫັນແປງ ເປັນອື່ນ
  ຫລາຍທ່ານ ຫລົບຫຼີກໜ້າ ໜີຊ້ຳ ບໍ່ກ່ຽວວົນ
 • ຍັງແຕ່ ກົບຂຽດນ້ອຍ ດີ້ນດັ່ນ ຢູ່ກາງໜອງ ຫັ້ນແລ້ວ
  ທຸກທີ່ ເວີນວັງເຂີນ ຂາດ ຊົລທີນ້ຳ
  ກົບຂຽດ ໂອໂອຍຮ້ອງ ຄາງດາຍ ດູເປົ່າ
  ຍາມນີ້ ຍັງບໍ່ມີຕ່ອນຊີ້ນ ໝານ້ອຍ ບໍ່ຢາກເລັຽ ລະຕີ ./.