“ສາຣະຄະດີປວັດສາດລາວ ຕອນປ່ຽນຣະບອບໃໝ່ ຈາກພຣະຣາຊອານາຈັກລາວ ໄປເປັນ ສາທານະຣັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກໍຄືຣັດທິຄອມມຸນີສ“

https://www.facebook.com/100069055832120/videos/295737642439069/