“ວິທີຫ້າງນໍ້າມົນ”~ຈາກພຣະອາຈານວຽງໄຊຍ໌ ສຸດາຣົສ໌

https://www.facebook.com/sisomdeth.syhanath/videos/3303400116584442/