ເພັງຈາກ”ໂຄສົກຫວຽດ”

https://www.facebook.com/khamla093/videos/675177917329715/