ລູລາ ກັບຄືນມາໃໝ່ ໄດ້ຖຶກຮັບເລືອກເປັນປະທານປະເທດຂອງບຣາແຊວ

https://fr.euronews.com/video/2022/10/31/presidentielle-au-bresil-les-reactions-apres-lelection-de-lula-face-a-jair-bolsonaro

Présidentielle au Brésil : les réactions après l’élection de Lula face à Jair Bolsonaro

De Rio à Sao Paulo, des centaines de milliers de Brésiliens ont fêté dimanche 30 octobre la victoire de Lula, entre joie et soulagement. Une joie qui a éclaté jusqu’à Paris où la communauté brésilienne retenait son souffle dans l’attente des résultats. L’’icône de la gauche fait son grand retour à la présidence, après avoir battu d’une courte marge le président sortant d’extrême droite, Jair Bolsonaro. La victoire de Lula a été saluée par des feux d’artifice et des cris de joie dans de grandes villes brésiliennes comme Rio de Janeiro et Sao Paulo.

À Brasilia, des supporters du candidat sortant Jair Bolsonaro montrent leur déception lors du décompte des voix annonçant la victoire de son adversaire