“ຖແລງການຂອງຂະບວນລາວເພື່ອສິດທິມະນຸດ~ກ່ຽວກັບຄົບຮອບ ໒໓ປີຂອງ“ການລຸກຮື້ຂອງຂະບວນ ການນັກສືກສາ ໒໖ຕຸລາ ໑໙໙໙“

ຖແລງການຂອງຂະບວນລາວເພື່ອສິດທິມະນຸດ~ກ່ຽວກັບຄົບຮອບ ໒໓ປີຂອງ“ການລຸກຮື້ຂອງຂະບວນ
ການນັກສືກສາ ໒໖ຕຸລາ ໑໙໙໙“:

https://www.facebook.com/100064831745368/posts/pfbid0FjcCHm74PAz1WBQM2EVaY17T2bnp7MUfoHZzfrkTvmapzMeEx6BnUtQg6LbLY23al/

ພາສາຝຣັ່ງເສດ :

La Fédération des Droits de l’Homme (FIDH), dont le Mouvement Lao des Droits de l’Homme est organisation membre, fête son Centenaire cette année et réunit en ce moment même à Paris, les défenseurs des droits de l’Homme du monde entier dans le cadre de son 41ème Congrès International.
En ce 26 octobre 2022, le Mouvement Lao pour les Droits de l’Homme (MLDH) tient à rendre hommage au Mouvement Etudiant du 26 octobre 1999 et aux cinq leaders de ce mouvement, Thongpaseuth KEUAKOUN, Sèngaloun PHENGPHANH, Bouavanh CHANMANIVONG, Khamphouvieng SI-SAAT et Kèochay,

Cette marche pacifique d’étudiants, d’enseignants, de fonctionnaires et de citoyens à Vientiane, violemment réprimée par le régime de la République Démocratique Populaire Lao (RDPL) avait été organisée dans le but d’appeler à la démocratie, à la justice sociale et au respect des droits de l’Homme.

La date du 26 octobre est devenue pour les démocrates laotiens un symbole de la lutte pacifique pour l’instauration de la liberté, la démocratie et la justice dans le pays.
Des cinq leaders de ce mouvement, si Khamphouvieng SI-SAAT, est décédé en prison en 2001 dû aux privations et aux conditions inhumaines de sa détention, Kèochay, Thongpaseuth KEUAKOUN et Sèngaloun PHENGPHANH auraient été libérés selon les autorités mais n’ont pas pour autant été revus. Quant à Bouavanh CHANMANIVONG, son sort demeure toujours inconnu.

La RDPL reste une dictature où il demeure impossible de s’exprimer librement, où toute critique du gouvernement, dénonciations des injustices ou de la corruption amènent jusqu’à des peines de 20 ans de prison ou à des disparitions forcées. Les libertés se dégradent toujours un peu plus, le gouvernement adopte le 12 juillet 2019 un décret sur la diffusion des « fake news et la désinformation sur les réseau sociaux », renforçant encore son contrôle sur la population.

En ce jour particulier, le Mouvement Lao pour les Droits de l’Homme salue tous ces fervents défenseurs des droits de l’Homme. Nos pensées vont aux familles de ceux qui ont péri en prison, à ceux dont le sort reste incertain ainsi qu’aux autres prisonniers
politiques Lao encore en détention, aux victimes des disparitions forcées et à tous ceux qui risquent leur vie et leur liberté pour avoir exprimé pacifiquement leur désir de démocratie.

Le Mouvement Lao pour les Droits de l’Homme renouvelle sa détermination à agir, aux côtés des démocrates lao et de la communauté internationale, pour que la RDPL mette en application les conventions internationales des droits de l’Homme qu’elle a ratifiées.

Le Mouvement Lao pour les Droits de l’Homme tient à réitérer toute sa gratitude à Olivier DUPUIS, alors eurodéputé et aux quatre militants du Parti Radical Transnational — Bruno MELLANO, Silvja MANZI, Massimo LENSI et Nikolaj KHRAMOV — qui ont manifesté à Vientiane pacifiquement le 26 octobre 2001, pour faire connaître les revendications du « Mouvement du 26 Octobre 1999 »