“ ແຜນທີ່ຂອງລາວກ່ອນປີ ໑໘໙໓ ປະເທດລາວຖືກສະຍາມຍຶດຄອງເປັນເວລາວ ໑໑໕ປີ“