ປື້ມ”ຍຸທການ ການຍືດຄອງລາວ ຈາກວຽດນາມ”~ໂດຍດຣ.ຄຳແສງແກ້ວ ແສງສະຖີດ

https://lisr.laoss.net/wp-content/uploads/2020/05/lao-online1588632796.pdf