“ເຊື່ອອ້າຍດີກວ່າ”&ລິຂິດຟ້າກັ້ນຮັກ”-ຮ້ອງໂດຍອຸດອນ ວົງສີ