“ເປັນຫຍັງຈື່ງລືມ”-ປຣະພັນໂດຍອຈ.ຄຳຫຼ້າ ໝໍແກ້ວ~ດົນຕຮີສ້າງຂທ້ນໃໝ່ໂດຍພົງ ດາວົງ