“ອັກສອນຊາດເຮົາ”~ປະພັນໂດຍຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌~ຮ້ອງໂດຍວິໄລສເລີມພົນ ເຄນນະວົງ