“ຂອບຟ້າທະເລກວ້າງ”~ເນື້ອຮ້ອງ&ທຳນອງ:ໄຊສຸວັນ ແພງພົງ~ຮ້ອງໂດຍເຈນຈິຣາ ທານະມັຍ