ຂໍສແດງຄວາມເສັຍໃຈ ແລະຣະລືກເຖີງນັກຮ້ອງ”ອີນແຕ່ງ ແກ້ວບົວລາ ທີໄດ້ຈາກໄປ~ເພັງ”ນໍ້າໃຈລາວເພື່ອລາວ”ສາວຈຳປາສັກຮັກຈີງ&ສາວປາກຊອງຍັງຄອຍ& ຂໍມີພຽງແຕ່ອ້າຍ”~ຮ້ອງໂດຍອີນແຕ່ງ ແກ້ວບົວລາ

https://www.facebook.com/mittaphabb/videos/818910639463860/

ລຳ ”ເສືອໄຕ້”-ຈາກອີນແຕ່ງ ແກ້ວບົວລາ

https://www.facebook.com/100045313002315/videos/422824699952281/

ລຳ :

https://www.facebook.com/100068980757170/videos/614185003702953/