ນາທີສຸດທ້າຍຂອງການໄຫວ້ອາລັຍແດ່ດວງວີນຍານຂອງຣາຊີນີເອລີຊາແບດທີ໒

https://www.facebook.com/TF1Info/videos/929711787987792/