“ນະມາສການພຣະທາດຫຼວງ”-ປະພັນໂດຍທ່ານໂອກີນ ຊຸມພົນພັກດີ ~ຮ້ອງໂດຍແສງສຸວັນ ຈີດດາຣາ ~ດົນຕຮີ~Tui//Studio