ເພັງຈາກແມ່ຂອງຂຽວ“ພລັງຮັກ”~ປະພັນໂດຍຄຳຜາຍ ກຸລະວຸທ໌~ຮ້ອງໂດຍດາຣາເພັຊ ຂຸນສາທອນ