“ ແຊ້ມປ້ຽນກິລາເຕະບານໂລກນັບແຕ່ຄັ້ງທຳອີດໃນປີ໑໙໓໐ ຈົນເຖີງປະຈຸບັນ“

https://www.facebook.com/gtavcasetoo/videos/488194582806351/