“ ພຣະຣາຊີນີ ເອລີຊາແບດ໒ ໄດ້ສີ້ນພຣະຊົນທີ່ວັງບານໂມຣານ ໃນຕອນບ່າຍມື້ນີ້“

https://www.facebook.com/TF1/videos/5795549957135466/

ພຣະຣາຊີນີ ເອລີຊາແບດ໒ ໄດ້ສີ້ນພຣະຊົນທີ່ວັງບານໂມຣານ ໃນຕອນບ່າຍມື້ນີ້ດ້ວຍຄວາມສງົບ ຣວມ
ອາຍຸໄດ້໙໖ປີ – “ຊາກເລີ໓“ ອາຍຸ ໗໓ປີ ຂື້ນບັນລັງແທນເປັນຣາຊາ“ – ຂໍໃຫ້ວີນຍານຂອງພຣະຣາຊີນີ ຈົ່ງໄປສູ່ສຸຂະຕິພົບບົນສວັນຊັ້ນຟ້າດາວວະດືງພຸ້ນເທີດ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ- ຂ່າວຈາກທີວີTF1