“ ໄກສອນແມ່ນແກວແດງ100%“-ການເປີດເຜີຍຄວາມຈິງໃນຄຣີບນີ້ ແມ່ນສຽງຂອງອະດີດ ພ.ອ ພິເສດທ່ານຄຳແທ່ນ ຈີນຍາວົງ ອະທິບໍດີກົມຈິຕະວິທະຍາຂອງກອງທັບແຫ່ງພຮະຮາຊອານາຈັກລາວ ໄດ້ກ່າວເນື່ອງໃນວັນທີ ໒ ທັນວາ ວັນມະຫາອຸບາດ”