ເພັງ”ແມ່ນໍ້າງື່ມ”~ເນື້ອຮ້ອງ~ທຳນອງໂດຍໄຊສຸວັນ ແພງພົງ~ຂົບຮ້ອງໂດຍເຈນຈິຣາ ທານະມັຍ